ACB phát hành thành công 4.500 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 6

ACB phát hành thành công 4.500 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 6 - Ảnh 1.  ACB phát hành thành công 4.500 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 6 photo 1 1561971473224964706790

Ảnh minh họa (Nguồn: ACB)

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2, đợt 3 và đợt 4 lần 2 năm 2019 với tổng giá trị trái phiếu phát thành công đạt 3.000 tỉ đồng. Lượng trái phiếu trên đều được phát hành trong ba ngày 18/6, 20/6 và 24/6.

Trong 3.000 tỉ trái phiếu phát hành thành công có 2.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm và 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm . Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp, không có tài sản đảm bảo. Loại trái phiếu 3 năm có lãi suất cố định 6,75%/năm và 2 năm là 6,7%/năm, lãi trả định kì 1 năm/lần.

ACB không công bố chi tiết danh tính các trái chủ mua trái phiếu trong cả ba đợt phát hành trên.

Cũng trong tháng 6, ACB đã phát hành riêng lẻ thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm, lượng trái phiếu này đều được 2 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Chứng khoán VNDirect và CTCP Chứng khoán KB Việt Nam mua trọn. Trong đó, VNDirect mua 1.300 trái phiếu (tương đương 1.300 tỉ đồng); Chứng khoán KB Việt Nam mua 200 trái phiếu (tương đương 200 tỉ đồng).

Trước đó, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua phương án phát hành 5.500 trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2019. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được phát hành qua 5 đợt và đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, với kì hạn từ 2 – 3 năm.

ACB cho biết mục đích phát hành trái phiếu lên này là nhằm tăng qui mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trong tháng 6, ACB đã phát hành thành công tổng cộng 4.500 tỉ đồng trái phiếu. Như vậy theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ phát hành thêm 1.000 tỉ đồng trái phiếu trong đợt 5.

Năm 2019, ACB đặt mục lợi nhuận trước thuế 7.279 tỉ đồng, tăng 14%. Tổng tài sản dự kiến tăng 15%, trong đó tín dụng tăng trưởng 13%. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng ước đạt 15%, tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Tính đến hết quí I/2019, tổng tài sản của ACB đạt 335.803 tỉ đồng, tăng 2%, trong đó cho vay khách hàng tăng 3% đạt 237.358 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế quí I của ngân hàng đạt lên 1.366 tỉ đồng, tăng 19,3% so với cùng kì năm trước.

Bạn cũng có thể thích